ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 08, 2008

ಹೊಸ ಪಯಣ

ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳು...
ಮನಸಿಗನ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯುವೆ... ಅದೇ ನನ್ನೀ "ಮನಸಿನ ಮಾತುಗಳು"....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: